Trung Tâm Da Liễu Tỉnh Ninh Bình

[ad_1]

Trung Tâm Da Liễu Tỉnh Ninh Bình

Trung Tam Da Lieu Tinh Ninh Binh
Mã Số Thuế: 2700260920
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phúc thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1999
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Đình Bộ
Ngành nghề chính: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Trung Tâm Da Liễu Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế của Trung Tâm Da Liễu Tỉnh Ninh Bình?

✓ Trả lời: 2700260920

Số điện thoại liên hệ Trung Tâm Da Liễu Tỉnh Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trung Tâm Da Liễu Tỉnh Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trung Tâm Da Liễu Tỉnh Ninh Bình?

✓ Trả lời: Phúc thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Trung Tâm Da Liễu Tỉnh Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Trần Đình Bộ

Ngành nghề chính của Trung Tâm Da Liễu Tỉnh Ninh Bình?

✓ Trả lời: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]