Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

[ad_1]

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Trung tam cong nghe thong tin va truyen thong
Mã Số Thuế: 2700428267
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tần 4 Hội đồng nhân dân tỉnh, Phố 10 Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Hải
Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Những câu hỏi liên quan tới Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Mã số thuế của Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông?

✓ Trả lời: 2700428267

Số điện thoại liên hệ Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông?

✓ Trả lời: Tần 4 Hội đồng nhân dân tỉnh, Phố 10 Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông là ai?

✓ Trả lời: Đoàn Thanh Hải

Ngành nghề chính của Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông?

✓ Trả lời: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

[ad_2]