Trạm SC ô tô và cung cấp xăng dầu Công an NB

[ad_1]

Trạm SC ô tô và cung cấp xăng dầu Công an NB

Tram SC o to va cung cap xang dau Cong an NB
Mã Số Thuế: 2700215050
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường lê đại hành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-12-1997
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Lã Văn Cầu Phạm Xuân Vinh
Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Trạm SC ô tô và cung cấp xăng dầu Công an NB

Mã số thuế của Trạm SC ô tô và cung cấp xăng dầu Công an NB?

✓ Trả lời: 2700215050

Số điện thoại liên hệ Trạm SC ô tô và cung cấp xăng dầu Công an NB?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trạm SC ô tô và cung cấp xăng dầu Công an NB chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trạm SC ô tô và cung cấp xăng dầu Công an NB?

✓ Trả lời: Đường lê đại hành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Trạm SC ô tô và cung cấp xăng dầu Công an NB là ai?

✓ Trả lời: Lã Văn Cầu Phạm Xuân Vinh

Ngành nghề chính của Trạm SC ô tô và cung cấp xăng dầu Công an NB?

✓ Trả lời: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]