Trạm giống cây trồng Gia Viễn

[ad_1]

Trạm giống cây trồng Gia Viễn

Tiếng Anh:

Trạm giống cây trồng Gia Viễn

Tram giong cay trong Gia Vien
Mã Số Thuế: 2700137162-005
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Gia Phú – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-10-1997
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-10-1997
Tổng số nhân viên trong công ty: 16
Năm tài chính: 1997
Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thuần
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Những câu hỏi liên quan tới Trạm giống cây trồng Gia Viễn

Mã số thuế của Trạm giống cây trồng Gia Viễn?

✓ Trả lời: 2700137162-005

Số điện thoại liên hệ Trạm giống cây trồng Gia Viễn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trạm giống cây trồng Gia Viễn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trạm giống cây trồng Gia Viễn?

✓ Trả lời: Xã Gia Phú – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của Trạm giống cây trồng Gia Viễn là ai?

✓ Trả lời: Vũ Văn Thuần

Ngành nghề chính của Trạm giống cây trồng Gia Viễn?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

[ad_2]