Tổ hợp xây dựng và cung ứng nhiên v – Gia thịnh

[ad_1]

Tổ hợp xây dựng và cung ứng nhiên v – Gia thịnh

To hop xay dung va cung ung nhien v – Gia thinh
Mã Số Thuế: 2700189467
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Gia thịnh – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 30-03-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Gia Viễn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-02-1996
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Sung
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Tổ hợp xây dựng và cung ứng nhiên v – Gia thịnh

Mã số thuế của Tổ hợp xây dựng và cung ứng nhiên v – Gia thịnh?

✓ Trả lời: 2700189467

Số điện thoại liên hệ Tổ hợp xây dựng và cung ứng nhiên v – Gia thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Tổ hợp xây dựng và cung ứng nhiên v – Gia thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tổ hợp xây dựng và cung ứng nhiên v – Gia thịnh?

✓ Trả lời: Gia thịnh – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của Tổ hợp xây dựng và cung ứng nhiên v – Gia thịnh là ai?

✓ Trả lời: Vũ Văn Sung

Ngành nghề chính của Tổ hợp xây dựng và cung ứng nhiên v – Gia thịnh?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]