Tổ hợp thương binh Bình Minh

[ad_1]

Tổ hợp thương binh Bình Minh

To hop thuong binh Binh Minh
Mã Số Thuế: 2700118233
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 179, Nguyễn Huệ – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-10-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 80
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Minh Bùi Văn Minh
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Tổ hợp thương binh Bình Minh

Mã số thuế của Tổ hợp thương binh Bình Minh?

✓ Trả lời: 2700118233

Số điện thoại liên hệ Tổ hợp thương binh Bình Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Tổ hợp thương binh Bình Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tổ hợp thương binh Bình Minh?

✓ Trả lời: Số 179, Nguyễn Huệ – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Tổ hợp thương binh Bình Minh là ai?

✓ Trả lời: Bùi Văn Minh Bùi Văn Minh

Ngành nghề chính của Tổ hợp thương binh Bình Minh?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]