Tổ hợp Thêu ren Minh Được

[ad_1]

Tổ hợp Thêu ren Minh Được

To hop Theu ren Minh Duoc
Mã Số Thuế: 2700227017
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Văn Lâm xã Ninh Hải – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 13-01-1997
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 1997
Người đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Được
Ngành nghề chính: Sản xuất hàng dệt khác

Những câu hỏi liên quan tới Tổ hợp Thêu ren Minh Được

Mã số thuế của Tổ hợp Thêu ren Minh Được?

✓ Trả lời: 2700227017

Số điện thoại liên hệ Tổ hợp Thêu ren Minh Được?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Tổ hợp Thêu ren Minh Được chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tổ hợp Thêu ren Minh Được?

✓ Trả lời: Thôn Văn Lâm xã Ninh Hải – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Tổ hợp Thêu ren Minh Được là ai?

✓ Trả lời: Đinh Ngọc Được

Ngành nghề chính của Tổ hợp Thêu ren Minh Được?

✓ Trả lời: Sản xuất hàng dệt khác

[ad_2]