Tổ hợp SXVLXD và mỹ nghệ Hệ dưỡng

[ad_1]

Tổ hợp SXVLXD và mỹ nghệ Hệ dưỡng

To hop SXVLXD va my nghe He duong
Mã Số Thuế: 2700113972
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Ninh Vân – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 15-06-1995
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-06-1995
Tổng số nhân viên trong công ty: 56
Năm tài chính: 1995
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Lương
Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Những câu hỏi liên quan tới Tổ hợp SXVLXD và mỹ nghệ Hệ dưỡng

Mã số thuế của Tổ hợp SXVLXD và mỹ nghệ Hệ dưỡng?

✓ Trả lời: 2700113972

Số điện thoại liên hệ Tổ hợp SXVLXD và mỹ nghệ Hệ dưỡng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Tổ hợp SXVLXD và mỹ nghệ Hệ dưỡng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tổ hợp SXVLXD và mỹ nghệ Hệ dưỡng?

✓ Trả lời: Ninh Vân – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Tổ hợp SXVLXD và mỹ nghệ Hệ dưỡng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Xuân Lương

Ngành nghề chính của Tổ hợp SXVLXD và mỹ nghệ Hệ dưỡng?

✓ Trả lời: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

[ad_2]