Tổ hợp SX hàng mộc Phúc lộc

[ad_1]

Tổ hợp SX hàng mộc Phúc lộc

To hop SX hang moc Phuc loc
Mã Số Thuế: 2700226662
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Vũ Trung Tấn – Thôn phúc lộc – Ninh phong – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 12-05-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Vũ Trung Tấn
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Tổ hợp SX hàng mộc Phúc lộc

Mã số thuế của Tổ hợp SX hàng mộc Phúc lộc?

✓ Trả lời: 2700226662

Số điện thoại liên hệ Tổ hợp SX hàng mộc Phúc lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Tổ hợp SX hàng mộc Phúc lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tổ hợp SX hàng mộc Phúc lộc?

✓ Trả lời: Vũ Trung Tấn – Thôn phúc lộc – Ninh phong – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Tổ hợp SX hàng mộc Phúc lộc là ai?

✓ Trả lời: Vũ Trung Tấn

Ngành nghề chính của Tổ hợp SX hàng mộc Phúc lộc?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]