Tổ hợp sản xuất VLXD Hồng Hải

[ad_1]

Tổ hợp sản xuất VLXD Hồng Hải

Tiếng Anh:

Tổ hợp thương bệnh binh Hồng hải

To hop san xuat VLXD Hong Hai
Mã Số Thuế: 2700215396
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã yên lâm – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 07-03-2005
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 50
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Nguyệt Nguyễn Minh Nguyệt
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Tổ hợp sản xuất VLXD Hồng Hải

Mã số thuế của Tổ hợp sản xuất VLXD Hồng Hải?

✓ Trả lời: 2700215396

Số điện thoại liên hệ Tổ hợp sản xuất VLXD Hồng Hải?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Tổ hợp sản xuất VLXD Hồng Hải chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tổ hợp sản xuất VLXD Hồng Hải?

✓ Trả lời: Xã yên lâm – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của Tổ hợp sản xuất VLXD Hồng Hải là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Minh Nguyệt Nguyễn Minh Nguyệt

Ngành nghề chính của Tổ hợp sản xuất VLXD Hồng Hải?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]