Tổ hợp khai thác VLXD Xuân áng

[ad_1]

Tổ hợp khai thác VLXD Xuân áng

To hop khai thac VLXD Xuan ang
Mã Số Thuế: 2700226743
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Ninh xuân – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1999
Tổng số nhân viên trong công ty: 120
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hưng
Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Tổ hợp khai thác VLXD Xuân áng

Mã số thuế của Tổ hợp khai thác VLXD Xuân áng?

✓ Trả lời: 2700226743

Số điện thoại liên hệ Tổ hợp khai thác VLXD Xuân áng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Tổ hợp khai thác VLXD Xuân áng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tổ hợp khai thác VLXD Xuân áng?

✓ Trả lời: Ninh xuân – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Tổ hợp khai thác VLXD Xuân áng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Xuân Hưng

Ngành nghề chính của Tổ hợp khai thác VLXD Xuân áng?

✓ Trả lời: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]