Tổ hợp khai thác đá Hợp thành

[ad_1]

Tổ hợp khai thác đá Hợp thành

To hop khai thac da Hop thanh
Mã Số Thuế: 2700226711
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Vũ Hữu Hợp – Ninh khánh – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 27-08-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-08-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 23
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Vũ Hữu Hợp
Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Tổ hợp khai thác đá Hợp thành

Mã số thuế của Tổ hợp khai thác đá Hợp thành?

✓ Trả lời: 2700226711

Số điện thoại liên hệ Tổ hợp khai thác đá Hợp thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Tổ hợp khai thác đá Hợp thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tổ hợp khai thác đá Hợp thành?

✓ Trả lời: Vũ Hữu Hợp – Ninh khánh – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Tổ hợp khai thác đá Hợp thành là ai?

✓ Trả lời: Vũ Hữu Hợp

Ngành nghề chính của Tổ hợp khai thác đá Hợp thành?

✓ Trả lời: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]