Tổ hợp Hữu Lợi

[ad_1]

Tổ hợp Hữu Lợi

To hop Huu Loi
Mã Số Thuế: 2700188470
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Chỉnh Đốn – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 12-03-1996
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Gia Viễn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-1996
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 1996
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long Đinh Xuân Nghinh
Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Những câu hỏi liên quan tới Tổ hợp Hữu Lợi

Mã số thuế của Tổ hợp Hữu Lợi?

✓ Trả lời: 2700188470

Số điện thoại liên hệ Tổ hợp Hữu Lợi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Tổ hợp Hữu Lợi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tổ hợp Hữu Lợi?

✓ Trả lời: Thôn Chỉnh Đốn – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của Tổ hợp Hữu Lợi là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Long Đinh Xuân Nghinh

Ngành nghề chính của Tổ hợp Hữu Lợi?

✓ Trả lời: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

[ad_2]