Tổ hợp cơ khí Gián khẩu

[ad_1]

Tổ hợp cơ khí Gián khẩu

To hop co khi Gian khau
Mã Số Thuế: 2700188745
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Gia trấn – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 27-06-1996
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Gia Viễn
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-10-1996
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 1996
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thơm
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Tổ hợp cơ khí Gián khẩu

Mã số thuế của Tổ hợp cơ khí Gián khẩu?

✓ Trả lời: 2700188745

Số điện thoại liên hệ Tổ hợp cơ khí Gián khẩu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Tổ hợp cơ khí Gián khẩu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tổ hợp cơ khí Gián khẩu?

✓ Trả lời: Gia trấn – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của Tổ hợp cơ khí Gián khẩu là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Thơm

Ngành nghề chính của Tổ hợp cơ khí Gián khẩu?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[ad_2]