Tổ hợp CBTP Vân Giang

[ad_1]

Tổ hợp CBTP Vân Giang

To hop CBTP Van Giang
Mã Số Thuế: 2700116099
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu phố 4, đường Bắc Giang, Phường Đông thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 27-06-1997
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-06-1997
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 1997
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Ngành nghề chính: Sản xuất đồ uống không cồn

Những câu hỏi liên quan tới Tổ hợp CBTP Vân Giang

Mã số thuế của Tổ hợp CBTP Vân Giang?

✓ Trả lời: 2700116099

Số điện thoại liên hệ Tổ hợp CBTP Vân Giang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Tổ hợp CBTP Vân Giang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tổ hợp CBTP Vân Giang?

✓ Trả lời: Khu phố 4, đường Bắc Giang, Phường Đông thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Tổ hợp CBTP Vân Giang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Đức

Ngành nghề chính của Tổ hợp CBTP Vân Giang?

✓ Trả lời: Sản xuất đồ uống không cồn

[ad_2]