Tàu lớn của Tàu Khựa rượt đuổi đâm chìm tàu cá DNa 90152 của Việt Nam

[ad_1]

Tàu lớn của Tàu Khựa rượt đuổi đâm chìm tàu cá DNa 90152 của Việt Nam

[ad_2]