Sở xây dựng Ninh Bình ( Nộp hộ nhà thầu)

[ad_1]

Sở xây dựng Ninh Bình ( Nộp hộ nhà thầu)

So xay dung Ninh Binh ( Nop ho nha thau)
Mã Số Thuế: 2700721554
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: km số 2, quốc lộ 1A Trần Hưng Đạo – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Sở xây dựng Ninh Bình
Ngành nghề chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng

Những câu hỏi liên quan tới Sở xây dựng Ninh Bình ( Nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế của Sở xây dựng Ninh Bình ( Nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: 2700721554

Số điện thoại liên hệ Sở xây dựng Ninh Bình ( Nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Sở xây dựng Ninh Bình ( Nộp hộ nhà thầu) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Sở xây dựng Ninh Bình ( Nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: km số 2, quốc lộ 1A Trần Hưng Đạo – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Sở xây dựng Ninh Bình ( Nộp hộ nhà thầu) là ai?

✓ Trả lời: Sở xây dựng Ninh Bình

Ngành nghề chính của Sở xây dựng Ninh Bình ( Nộp hộ nhà thầu)?

✓ Trả lời: Hoạt động xây dựng chuyên dụng

[ad_2]