Sở Xây dựng Ninh bình

[ad_1]

Sở Xây dựng Ninh bình

So Xay dung Ninh binh
Mã Số Thuế: 2700224947
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phường Tân thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đoàn Chức
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Sở Xây dựng Ninh bình

Mã số thuế của Sở Xây dựng Ninh bình?

✓ Trả lời: 2700224947

Số điện thoại liên hệ Sở Xây dựng Ninh bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Sở Xây dựng Ninh bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Sở Xây dựng Ninh bình?

✓ Trả lời: Phường Tân thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Sở Xây dựng Ninh bình là ai?

✓ Trả lời: Đoàn Chức

Ngành nghề chính của Sở Xây dựng Ninh bình?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]