Quỹ tín dụng Nhân dân Yên nhân – Yên Mô

[ad_1]

Quỹ tín dụng Nhân dân Yên nhân – Yên Mô

Quy tin dung Nhan dan Yen nhan – Yen Mo
Mã Số Thuế: 2700231768
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Yên nhân – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 10-04-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Trường Hồng Trương Hồng
Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Những câu hỏi liên quan tới Quỹ tín dụng Nhân dân Yên nhân – Yên Mô

Mã số thuế của Quỹ tín dụng Nhân dân Yên nhân – Yên Mô?

✓ Trả lời: 2700231768

Số điện thoại liên hệ Quỹ tín dụng Nhân dân Yên nhân – Yên Mô?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Quỹ tín dụng Nhân dân Yên nhân – Yên Mô chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Quỹ tín dụng Nhân dân Yên nhân – Yên Mô?

✓ Trả lời: Xã Yên nhân – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của Quỹ tín dụng Nhân dân Yên nhân – Yên Mô là ai?

✓ Trả lời: Trường Hồng Trương Hồng

Ngành nghề chính của Quỹ tín dụng Nhân dân Yên nhân – Yên Mô?

✓ Trả lời: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

[ad_2]