Quỹ tín dụng nhân dân Yên bình

[ad_1]

Quỹ tín dụng nhân dân Yên bình

Quy tin dung nhan dan Yen binh
Mã Số Thuế: 2700152361
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã yên bình – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 10-04-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-04-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Lam Phạm Ngọc Lam
Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Những câu hỏi liên quan tới Quỹ tín dụng nhân dân Yên bình

Mã số thuế của Quỹ tín dụng nhân dân Yên bình?

✓ Trả lời: 2700152361

Số điện thoại liên hệ Quỹ tín dụng nhân dân Yên bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Quỹ tín dụng nhân dân Yên bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân Yên bình?

✓ Trả lời: Xã yên bình – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân Yên bình là ai?

✓ Trả lời: Phạm Ngọc Lam Phạm Ngọc Lam

Ngành nghề chính của Quỹ tín dụng nhân dân Yên bình?

✓ Trả lời: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

[ad_2]