Quỹ tín dụng nhân dân trung sơn

[ad_1]

Quỹ tín dụng nhân dân trung sơn

Quy tin dung nhan dan trung son
Mã Số Thuế: 2700152442
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 53/ Phường trung sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 10-04-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-04-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lai Nguyễn Xuân Thu
Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Những câu hỏi liên quan tới Quỹ tín dụng nhân dân trung sơn

Mã số thuế của Quỹ tín dụng nhân dân trung sơn?

✓ Trả lời: 2700152442

Số điện thoại liên hệ Quỹ tín dụng nhân dân trung sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Quỹ tín dụng nhân dân trung sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân trung sơn?

✓ Trả lời: 53/ Phường trung sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân trung sơn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Lai Nguyễn Xuân Thu

Ngành nghề chính của Quỹ tín dụng nhân dân trung sơn?

✓ Trả lời: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

[ad_2]