Quỹ tín dụng nhân dân Thiên Long

[ad_1]

Quỹ tín dụng nhân dân Thiên Long

Tiếng Anh:

Quỹ tín dụng Hoa Đô

Quy tin dung nhan dan Thien Long
Mã Số Thuế: 2700615387
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Đinh Tiên Hoàng, phố Khánh Minh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-09-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Tuyết
Ngành nghề chính: Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

Những câu hỏi liên quan tới Quỹ tín dụng nhân dân Thiên Long

Mã số thuế của Quỹ tín dụng nhân dân Thiên Long?

✓ Trả lời: 2700615387

Số điện thoại liên hệ Quỹ tín dụng nhân dân Thiên Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Quỹ tín dụng nhân dân Thiên Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân Thiên Long?

✓ Trả lời: Đường Đinh Tiên Hoàng, phố Khánh Minh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân Thiên Long là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị ánh Tuyết

Ngành nghề chính của Quỹ tín dụng nhân dân Thiên Long?

✓ Trả lời: Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

[ad_2]