Quỹ tín dụng nhân dân Phường Bắc sơn

[ad_1]

Quỹ tín dụng nhân dân Phường Bắc sơn

Quy tin dung nhan dan Phuong Bac son
Mã Số Thuế: 2700152555
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 12, Phường bắc sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 10-04-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-06-1996
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Trình Phạm Văn Bào
Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Những câu hỏi liên quan tới Quỹ tín dụng nhân dân Phường Bắc sơn

Mã số thuế của Quỹ tín dụng nhân dân Phường Bắc sơn?

✓ Trả lời: 2700152555

Số điện thoại liên hệ Quỹ tín dụng nhân dân Phường Bắc sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Quỹ tín dụng nhân dân Phường Bắc sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân Phường Bắc sơn?

✓ Trả lời: Tổ 12, Phường bắc sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân Phường Bắc sơn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đăng Trình Phạm Văn Bào

Ngành nghề chính của Quỹ tín dụng nhân dân Phường Bắc sơn?

✓ Trả lời: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

[ad_2]