Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Hải

[ad_1]

Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Hải

Quy tin dung nhan dan Ninh Hai
Mã Số Thuế: 2700252422
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đam Khê-Ninh hải – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 14-03-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-03-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Hiếu Bùi Xuân Hiếu
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Hải

Mã số thuế của Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Hải?

✓ Trả lời: 2700252422

Số điện thoại liên hệ Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Hải?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Hải chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Hải?

✓ Trả lời: Đam Khê-Ninh hải – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Hải là ai?

✓ Trả lời: Bùi Xuân Hiếu Bùi Xuân Hiếu

Ngành nghề chính của Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Hải?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]