Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Yên Hoà

[ad_1]

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Yên Hoà

Quy tin dung nhan dan co so Yen Hoa
Mã Số Thuế: 2700227049
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã yên hoà – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 19-06-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-08-1996
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Bùi Trung Sử Bùi Trung Sử
Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ

Những câu hỏi liên quan tới Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Yên Hoà

Mã số thuế của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Yên Hoà?

✓ Trả lời: 2700227049

Số điện thoại liên hệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Yên Hoà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Yên Hoà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Yên Hoà?

✓ Trả lời: Xã yên hoà – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Yên Hoà là ai?

✓ Trả lời: Bùi Trung Sử Bùi Trung Sử

Ngành nghề chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Yên Hoà?

✓ Trả lời: Hoạt động trung gian tiền tệ

[ad_2]