Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Thịnh

[ad_1]

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Thịnh

Quy tin dung nhan dan co so An Thinh
Mã Số Thuế: 2700612668
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: . – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 15
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Ninh Đỗ Thị Ninh
Ngành nghề chính: Hoạt động cấp tín dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Thịnh

Mã số thuế của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Thịnh?

✓ Trả lời: 2700612668

Số điện thoại liên hệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Thịnh?

✓ Trả lời: . – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Thịnh là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Thị Ninh Đỗ Thị Ninh

Ngành nghề chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Thịnh?

✓ Trả lời: Hoạt động cấp tín dụng khác

[ad_2]