Phường Vân giang

[ad_1]

Phường Vân giang

Phuong Van giang
Mã Số Thuế: 2700224538
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Phạm hồng thái – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Long
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Phường Vân giang

Mã số thuế của Phường Vân giang?

✓ Trả lời: 2700224538

Số điện thoại liên hệ Phường Vân giang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phường Vân giang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phường Vân giang?

✓ Trả lời: Đường Phạm hồng thái – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Phường Vân giang là ai?

✓ Trả lời: Phạm Quốc Long

Ngành nghề chính của Phường Vân giang?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]