Phường Đông thành

[ad_1]

Phường Đông thành

Phuong Dong thanh
Mã Số Thuế: 2700224506
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phường Đông thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-11-1998
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quang
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Phường Đông thành

Mã số thuế của Phường Đông thành?

✓ Trả lời: 2700224506

Số điện thoại liên hệ Phường Đông thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phường Đông thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phường Đông thành?

✓ Trả lời: Phường Đông thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Phường Đông thành là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Xuân Quang

Ngành nghề chính của Phường Đông thành?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]