Phòng tài chính Huyện Yên mô

[ad_1]

Phòng tài chính Huyện Yên mô

Phong tai chinh Huyen Yen mo
Mã Số Thuế: 2700225549
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thị trấn Yên thịnh – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Khạ
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Phòng tài chính Huyện Yên mô

Mã số thuế của Phòng tài chính Huyện Yên mô?

✓ Trả lời: 2700225549

Số điện thoại liên hệ Phòng tài chính Huyện Yên mô?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng tài chính Huyện Yên mô chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng tài chính Huyện Yên mô?

✓ Trả lời: Thị trấn Yên thịnh – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của Phòng tài chính Huyện Yên mô là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Khạ

Ngành nghề chính của Phòng tài chính Huyện Yên mô?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]