Phòng Giáo dục đào tạo

[ad_1]

Phòng Giáo dục đào tạo

Phong Giao duc dao tao
Mã Số Thuế: 2700511571
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phố Trì Chính – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Giáo dục và đào tạo

Những câu hỏi liên quan tới Phòng Giáo dục đào tạo

Mã số thuế của Phòng Giáo dục đào tạo?

✓ Trả lời: 2700511571

Số điện thoại liên hệ Phòng Giáo dục đào tạo?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng Giáo dục đào tạo chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng Giáo dục đào tạo?

✓ Trả lời: Phố Trì Chính – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Phòng Giáo dục đào tạo là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Phòng Giáo dục đào tạo?

✓ Trả lời: Giáo dục và đào tạo

[ad_2]