Nhà hàng thuý sơn

[ad_1]

Nhà hàng thuý sơn

Nha hang thuy son
Mã Số Thuế: 2700137934
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phường thanh bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-01-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duyên Trần Thị Định
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Nhà hàng thuý sơn

Mã số thuế của Nhà hàng thuý sơn?

✓ Trả lời: 2700137934

Số điện thoại liên hệ Nhà hàng thuý sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Nhà hàng thuý sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Nhà hàng thuý sơn?

✓ Trả lời: Phường thanh bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Nhà hàng thuý sơn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Duyên Trần Thị Định

Ngành nghề chính của Nhà hàng thuý sơn?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]