Nguyễn Trung Kiện

[ad_1]

Nguyễn Trung Kiện

Nguyen Trung Kien
Mã Số Thuế: 2700141546
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Khánh hội – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 11-05-1993
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-05-1993
Tổng số nhân viên trong công ty: 2
Năm tài chính: 1993
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiện
Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Nguyễn Trung Kiện

Mã số thuế của Nguyễn Trung Kiện?

✓ Trả lời: 2700141546

Số điện thoại liên hệ Nguyễn Trung Kiện?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Nguyễn Trung Kiện chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Nguyễn Trung Kiện?

✓ Trả lời: Xã Khánh hội – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của Nguyễn Trung Kiện là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Trung Kiện

Ngành nghề chính của Nguyễn Trung Kiện?

✓ Trả lời: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[ad_2]