MST Thu Vãng lai P. Bích Đào

[ad_1]

MST Thu Vãng lai P. Bích Đào

MST Thu Vang lai P. Bich Dao
Mã Số Thuế: 2700600567
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phường Bích Đào – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đội Thuế Bích Đào
Ngành nghề chính: Hoạt động tài chính khác

Những câu hỏi liên quan tới MST Thu Vãng lai P. Bích Đào

Mã số thuế của MST Thu Vãng lai P. Bích Đào?

✓ Trả lời: 2700600567

Số điện thoại liên hệ MST Thu Vãng lai P. Bích Đào?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của MST Thu Vãng lai P. Bích Đào chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của MST Thu Vãng lai P. Bích Đào?

✓ Trả lời: Phường Bích Đào – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của MST Thu Vãng lai P. Bích Đào là ai?

✓ Trả lời: Đội Thuế Bích Đào

Ngành nghề chính của MST Thu Vãng lai P. Bích Đào?

✓ Trả lời: Hoạt động tài chính khác

[ad_2]