Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Trung

[ad_1]

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Trung

Tiếng Anh:

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Trung

Hop Tac Xa Nong Nghiep Lien Trung
Mã Số Thuế: 2700612682
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Đam Khê Ngoài – Xã Ninh Hải – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 25-06-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-06-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Bùi Mạnh Hới Bùi Mạnh Hới
Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Trung

Mã số thuế của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Trung?

✓ Trả lời: 2700612682

Số điện thoại liên hệ Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Trung?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Trung chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Trung?

✓ Trả lời: Thôn Đam Khê Ngoài – Xã Ninh Hải – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Trung là ai?

✓ Trả lời: Bùi Mạnh Hới Bùi Mạnh Hới

Ngành nghề chính của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Trung?

✓ Trả lời: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

[ad_2]