HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HùNG TIếN

[ad_1]

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HùNG TIếN

HoP TaC Xa NoNG NGHIeP HuNG TIeN
Mã Số Thuế: 2700771756
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 10 – Thị trấn Yên Thịnh – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 16-07-2014
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2014
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Lương Văn Chất
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Những câu hỏi liên quan tới HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HùNG TIếN

Mã số thuế của HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HùNG TIếN?

✓ Trả lời: 2700771756

Số điện thoại liên hệ HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HùNG TIếN?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HùNG TIếN chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HùNG TIếN?

✓ Trả lời: Xóm 10 – Thị trấn Yên Thịnh – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HùNG TIếN là ai?

✓ Trả lời: Lương Văn Chất

Ngành nghề chính của HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HùNG TIếN?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

[ad_2]