Hợp tác xã đoàn kết Vân Long

[ad_1]

Hợp tác xã đoàn kết Vân Long

Hop tac xa doan ket Van Long
Mã Số Thuế: 2700817866
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phù Long – Xã Gia Vân – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 07-12-2015
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Gia Viễn
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-11-2015
Năm tài chính: 2015
Người đại diện pháp luật: Trần Như Nghĩa
Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

Những câu hỏi liên quan tới Hợp tác xã đoàn kết Vân Long

Mã số thuế của Hợp tác xã đoàn kết Vân Long?

✓ Trả lời: 2700817866

Số điện thoại liên hệ Hợp tác xã đoàn kết Vân Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Hợp tác xã đoàn kết Vân Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã đoàn kết Vân Long?

✓ Trả lời: Thôn Phù Long – Xã Gia Vân – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của Hợp tác xã đoàn kết Vân Long là ai?

✓ Trả lời: Trần Như Nghĩa

Ngành nghề chính của Hợp tác xã đoàn kết Vân Long?

✓ Trả lời: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

[ad_2]