Hợp tác xã Điện Lực Kim Đông

[ad_1]

Hợp tác xã Điện Lực Kim Đông

Tiếng Anh:

Hợp tác xã Điện Lực Kim Đông

Hop tac xa Dien Luc Kim Dong
Mã Số Thuế: 2700564830
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 3 xã Kim Đông – Xã Kim Đông – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 23-05-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn
Ngành nghề chính: Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

Những câu hỏi liên quan tới Hợp tác xã Điện Lực Kim Đông

Mã số thuế của Hợp tác xã Điện Lực Kim Đông?

✓ Trả lời: 2700564830

Số điện thoại liên hệ Hợp tác xã Điện Lực Kim Đông?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Hợp tác xã Điện Lực Kim Đông chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Điện Lực Kim Đông?

✓ Trả lời: Xóm 3 xã Kim Đông – Xã Kim Đông – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Hợp tác xã Điện Lực Kim Đông là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Tấn Lê Văn Tấn

Ngành nghề chính của Hợp tác xã Điện Lực Kim Đông?

✓ Trả lời: Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

[ad_2]