HợP TáC Xã DICH Vụ SảN XUấT MộC – Cơ KHí KHáNH PHú

[ad_1]

HợP TáC Xã DICH Vụ SảN XUấT MộC – Cơ KHí KHáNH PHú

HoP TaC Xa DICH Vu SaN XUaT MoC – Co KHi KHaNH PHu
Mã Số Thuế: 2700599713
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phú Cường – Xã Khánh Phú – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 02-06-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-06-2010
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Lý
Ngành nghề chính: Sản xuất đồ gỗ xây dựng

Những câu hỏi liên quan tới HợP TáC Xã DICH Vụ SảN XUấT MộC – Cơ KHí KHáNH PHú

Mã số thuế của HợP TáC Xã DICH Vụ SảN XUấT MộC – Cơ KHí KHáNH PHú?

✓ Trả lời: 2700599713

Số điện thoại liên hệ HợP TáC Xã DICH Vụ SảN XUấT MộC – Cơ KHí KHáNH PHú?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của HợP TáC Xã DICH Vụ SảN XUấT MộC – Cơ KHí KHáNH PHú chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của HợP TáC Xã DICH Vụ SảN XUấT MộC – Cơ KHí KHáNH PHú?

✓ Trả lời: Phú Cường – Xã Khánh Phú – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của HợP TáC Xã DICH Vụ SảN XUấT MộC – Cơ KHí KHáNH PHú là ai?

✓ Trả lời: Đinh Thị Lý

Ngành nghề chính của HợP TáC Xã DICH Vụ SảN XUấT MộC – Cơ KHí KHáNH PHú?

✓ Trả lời: Sản xuất đồ gỗ xây dựng

[ad_2]