Hợp tác xã cổ phần Tương Lai

[ad_1]

Hợp tác xã cổ phần Tương Lai

Hop tac xa co phan Tuong Lai
Mã Số Thuế: 2700116927
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: số 340, đường Nguyễn Huệ, phố Tương Lai – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 19-09-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-10-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thịnh Lê Thị Thịnh
Ngành nghề chính: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

Những câu hỏi liên quan tới Hợp tác xã cổ phần Tương Lai

Mã số thuế của Hợp tác xã cổ phần Tương Lai?

✓ Trả lời: 2700116927

Số điện thoại liên hệ Hợp tác xã cổ phần Tương Lai?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Hợp tác xã cổ phần Tương Lai chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã cổ phần Tương Lai?

✓ Trả lời: số 340, đường Nguyễn Huệ, phố Tương Lai – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Hợp tác xã cổ phần Tương Lai là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Thịnh Lê Thị Thịnh

Ngành nghề chính của Hợp tác xã cổ phần Tương Lai?

✓ Trả lời: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

[ad_2]