Doanh nghiệp vàng Đức Thành

[ad_1]

Doanh nghiệp vàng Đức Thành

Doanh nghiep vang Duc Thanh
Mã Số Thuế: 2700116194
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 20 B Phường phúc thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 26-04-1993
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-04-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 1993
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thành
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Doanh nghiệp vàng Đức Thành

Mã số thuế của Doanh nghiệp vàng Đức Thành?

✓ Trả lời: 2700116194

Số điện thoại liên hệ Doanh nghiệp vàng Đức Thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh nghiệp vàng Đức Thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp vàng Đức Thành?

✓ Trả lời: 20 B Phường phúc thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh nghiệp vàng Đức Thành là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thành

Ngành nghề chính của Doanh nghiệp vàng Đức Thành?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]