Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Bảo Linh

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Bảo Linh

Doanh Nghiep Tu Nhan Xay Dung Va Thuong Mai Bao Linh
Mã Số Thuế: 2700348621
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Phạm Thận Duật, phố Trung Sơn – Phường Bích Đào – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 18-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 50
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Đinh Quang Lưu Đinh Quang Lưu
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Bảo Linh

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Bảo Linh?

✓ Trả lời: 2700348621

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Bảo Linh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Bảo Linh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Bảo Linh?

✓ Trả lời: Đường Phạm Thận Duật, phố Trung Sơn – Phường Bích Đào – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Bảo Linh là ai?

✓ Trả lời: Đinh Quang Lưu Đinh Quang Lưu

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Bảo Linh?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]