Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Phát Triển Kiên Linh

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Phát Triển Kiên Linh

Doanh Nghiep Tu Nhan Xay Dung Va Phat Trien Kien Linh
Mã Số Thuế: 2700820890
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Đồi Dâu – Xã Sơn Lai – Huyện Nho quan – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 04-04-2016
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Nho quan
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-04-2016
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2016
Người đại diện pháp luật: Hứa Trung Kiên
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Phát Triển Kiên Linh

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Phát Triển Kiên Linh?

✓ Trả lời: 2700820890

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Phát Triển Kiên Linh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Phát Triển Kiên Linh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Phát Triển Kiên Linh?

✓ Trả lời: Thôn Đồi Dâu – Xã Sơn Lai – Huyện Nho quan – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Phát Triển Kiên Linh là ai?

✓ Trả lời: Hứa Trung Kiên

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Phát Triển Kiên Linh?

✓ Trả lời: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

[ad_2]