Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Thùy Anh

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Thùy Anh

Tiếng Anh:

TA HOTEL – EP

Doanh Nghiep Tu Nhan Khach San Thuy Anh
Mã Số Thuế: 2700117293
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số nhà 55 A, Trương Hán Siêu – Phường Phúc Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 03-09-1996
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-09-1996
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 1996
Người đại diện pháp luật: Tống Anh Đệ Tống Anh Đệ
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Thùy Anh

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Thùy Anh?

✓ Trả lời: 2700117293

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Thùy Anh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Thùy Anh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Thùy Anh?

✓ Trả lời: Số nhà 55 A, Trương Hán Siêu – Phường Phúc Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Thùy Anh là ai?

✓ Trả lời: Tống Anh Đệ Tống Anh Đệ

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Thùy Anh?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]