Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc

[ad_1]

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc

Doanh nghiep tu nhan Hong Phuc
Mã Số Thuế: 2700270904
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 332 Phố tương lai – Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 12-02-2001
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-07-2001
Tổng số nhân viên trong công ty: 25
Năm tài chính: 2001
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Thuần Nguyễn Phúc Thuần
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc

Mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc?

✓ Trả lời: 2700270904

Số điện thoại liên hệ Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc?

✓ Trả lời: 332 Phố tương lai – Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Phúc Thuần Nguyễn Phúc Thuần

Ngành nghề chính của Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]