Doanh nghiệp tư nhân Đại Phong

[ad_1]

Doanh nghiệp tư nhân Đại Phong

Tiếng Anh:

Dai Phong Private Enterprise

Doanh nghiep tu nhan Dai Phong
Mã Số Thuế: 2700284657
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số nhà 6, đường 1, phố Bích Sơn, Phường Bích Đào – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 08-12-2005
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2006
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Đại Lê Văn Đại
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Những câu hỏi liên quan tới Doanh nghiệp tư nhân Đại Phong

Mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân Đại Phong?

✓ Trả lời: 2700284657

Số điện thoại liên hệ Doanh nghiệp tư nhân Đại Phong?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh nghiệp tư nhân Đại Phong chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Đại Phong?

✓ Trả lời: Số nhà 6, đường 1, phố Bích Sơn, Phường Bích Đào – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh nghiệp tư nhân Đại Phong là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Đại Lê Văn Đại

Ngành nghề chính của Doanh nghiệp tư nhân Đại Phong?

✓ Trả lời: Đại lý, môi giới, đấu giá

[ad_2]