Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Và Xây Dựng Tuấn Minh

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Và Xây Dựng Tuấn Minh

Doanh Nghiep Tu Nhan Co Khi Va Xay Dung Tuan Minh
Mã Số Thuế: 2700614802
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 10 – Xã Ninh Phúc – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 12-09-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-09-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Và Xây Dựng Tuấn Minh

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Và Xây Dựng Tuấn Minh?

✓ Trả lời: 2700614802

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Và Xây Dựng Tuấn Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Và Xây Dựng Tuấn Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Và Xây Dựng Tuấn Minh?

✓ Trả lời: Đường 10 – Xã Ninh Phúc – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Và Xây Dựng Tuấn Minh là ai?

✓ Trả lời: Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Và Xây Dựng Tuấn Minh?

✓ Trả lời: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

[ad_2]