Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Tháng 8

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Tháng 8

Doanh Nghiep Tu Nhan Co Khi Thang 8
Mã Số Thuế: 2700113429
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phố An Hòa – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 12-02-1993
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-02-1993
Tổng số nhân viên trong công ty: 15
Năm tài chính: 1993
Người đại diện pháp luật: Bùi Khiêm Bùi Khiêm
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Tháng 8

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Tháng 8?

✓ Trả lời: 2700113429

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Tháng 8?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Tháng 8 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Tháng 8?

✓ Trả lời: Phố An Hòa – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Tháng 8 là ai?

✓ Trả lời: Bùi Khiêm Bùi Khiêm

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Tháng 8?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]