Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Cơ Khí Quang Trung (Dntn)

[ad_1]

Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Cơ Khí Quang Trung (Dntn)

Doanh Nghiep TN Xi Nghiep Co Khi Quang Trung (Dntn)
Mã Số Thuế: 2700118201
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 494 phố Đoàn Kết, đường Nguyễn Huệ – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 10-10-1992
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-09-1992
Tổng số nhân viên trong công ty: 1825
Năm tài chính: 1992
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tăng Cường Nguyễn Tăng Cường
Ngành nghề chính: Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Cơ Khí Quang Trung (Dntn)

Mã số thuế của Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Cơ Khí Quang Trung (Dntn)?

✓ Trả lời: 2700118201

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Cơ Khí Quang Trung (Dntn)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Cơ Khí Quang Trung (Dntn) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Cơ Khí Quang Trung (Dntn)?

✓ Trả lời: 494 phố Đoàn Kết, đường Nguyễn Huệ – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Cơ Khí Quang Trung (Dntn) là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tăng Cường Nguyễn Tăng Cường

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Cơ Khí Quang Trung (Dntn)?

✓ Trả lời: Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp

[ad_2]