Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Trường

[ad_1]

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Trường

Doanh Nghiep TN Xay Dung Thuy Loi Manh Truong
Mã Số Thuế: 2700721988
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 7 – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 24-12-2014
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-12-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 80
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Phi Vũ Văn Phi
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Trường

Mã số thuế của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Trường?

✓ Trả lời: 2700721988

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Trường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Trường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Trường?

✓ Trả lời: Xóm 7 – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Trường là ai?

✓ Trả lời: Vũ Văn Phi Vũ Văn Phi

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Trường?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]