Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Mạnh Hải

[ad_1]

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Mạnh Hải

Doanh Nghiep TN Xay Dung Thuong Mai Va Dich Vu Manh Hai
Mã Số Thuế: 2700782109
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 6, phố Tân Trung – Phường Tân Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 20-03-2015
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-03-2015
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 2015
Người đại diện pháp luật: Lê Mạnh Hải Lê Mạnh Hải
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Mạnh Hải

Mã số thuế của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Mạnh Hải?

✓ Trả lời: 2700782109

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Mạnh Hải?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Mạnh Hải chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Mạnh Hải?

✓ Trả lời: Số 6, phố Tân Trung – Phường Tân Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Mạnh Hải là ai?

✓ Trả lời: Lê Mạnh Hải Lê Mạnh Hải

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Mạnh Hải?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]